fbpx

בחינת תיק נכסים

למקסם ולהגדיל הכנסות – מהנכסים הקיימים שברשותכם

בדיקת היתכנות

בנכסים קיימים, שינויים בחוק ו/או בתכניות מתאר ותב"ע המשפיעות על הנכסים הקיימים

הערכת מחיר

בניית קובץ הערכת מחיר וכלכליות ועלויות השיפוץ.

ייעוץ מקצועי

המאפשר מבט בפרספקטיבה רחבה על הקיים ועל מה ניתן להרחיב ולמקסם-  מינימום שינויים- מקסימום רווחים.

המשרד בהיותו מתכנן ומטפל בניהול תכנון ורישוי בעשור האחרון מומחה במיקסום ומימוש נכסים.

לאורך השנים מצאנו שנכון מקצועית לבחון את כלל הנכסים כתיק מלא ושלם מבחינת הבנה כוללנית של הצרכים, ניהול נכון של מיסוי, הגדלת נפחי בניה וטיפול בהזנחה ובלאי בנכסים עשויים להיות מניבים מאוד. 

בחינת תיק נכסים הינה הדרך הבהירה ביותר לגלות איך להגדיל את התשואה החודשית ואיך לשדרג את ההון הנדל׳׳ני שברשותכם בצורה חסכונית יעילה ויצירתית.
נגן וידאו
דילוג לתוכן