fbpx

בדיקת היתכנות וניתוח זכויות לנכסים

בדיקת היתכנות וניתוח זכויות לנכסים​
בדיקת זכויות והיתכנות איכותית ומעמיקה מאפשרת לכם לעמוד על ההר ולראות את הארץ. רק לאחר שמפרקים ומבינים את יכולת הנכס ניתן לקחת החלטה מושכלת ומלאה.
בדיקת זכויות מבוססת על הכרה טובה של תקנות החוק, תב"עות ושינויים והקלות כפי שמתאפשרים מעת לעת ברפורמות המקודמות בארץ. בדיקה שמגלה לך את הפוטנציאל הטמון בנכס.
כבעלי/ות דירה, אתם צריכים ודאות לגבי מצב הנכס שלכם, לקבל עדכון על הנתונים לאפשרויות ההרחבה, ביצוע חשיבה משותפת ותכנונית על הצרכים שלכם בביתכם. בדיקת ההיתכנות תאפשר לכם להבין את התהליך הנדרש ולהוות גורם משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות שלכם, כולל הבנת סדר גודל של עלויות.

בדיקת היתכנות לפני מכירה או רכישה של נכס:

בדיקת ההיתכנות מעלה את ערך הבית, מקדמת את בעלי הנכס בשלבי קבלת החלטה שקולה ומדויקת יותר הלאה, האם יבחרו למכור או להרחיב – בהתאם לממצאים שיתקבלו מבדיקת ההיתכנות.

בדיקת היתכנות לנכסים מונעת טענות ותביעות עתידיות שמקורן בחוסר מידע בעת המכירה.

לפני רכישת בית או נכס?

בדיקת ההיתכנות יכולה לסייע לכם/ן לוודא את כשירות הנכס מבחינת חריגות בניה קיימות, או אפשרויות הרחבה בעתיד, הבנה מעמיקה יותר של התהליך שלפניהם והמנעות מסיפורים והגזמות של מתווכים בעלי אינטרס מובהק למכירה בכל תנאי.

תנו לנו לשמור עליכם/ן.
דילוג לתוכן